Kinderen – Van stress en onrust naar ontspanning

Kinderen uiten beperkingen vaak in hun gedrag. Denk dan aan veelvuldig huilen, angst of onrust, boos of boosaardig, dominerend of juist timide, leer- en concentratie problemen, maar ook aan zeer uiteenlopende fysieke klachten.
Klachten, waarmee je als ouder, omgeving, consultatiebureau, kinderarts, meester of juf op school soms ook geen raad mee weet. Het is goed mogelijk dat er zich dan een fysieke en/of emotionele blokkade aanwezig is.

Naast de behandelingen geeft ik adviezen aan het kind zelf om thuis en op school te kunnen toepassen. Denk dan aan onder andere ademhalings- en concentratieoefeningen en tips & trucs om beter, met plezier en effectiever te kunnen lezen en leren. Reeds vele kinderen hebben aantoonbaar baat gehad, onder andere zichtbaar door positieve verandering in gedrag, meer ontspannenheid, meer zelfvertrouwen , vermindering van lichamelijke klachten en een sterk verbeterde leerprestaties op school.