Kinderen – Van stress en onrust naar ontspanning

Kinderen uiten beperkingen vaak in hun gedrag. Denk dan aan veelvuldig huilen, angst of onrust, boos of boosaardig, dominerend of juist timide, leer- en concentratie problemen, maar ook aan zeer uiteenlopende fysieke klachten. Klachten, waarmee je als ouder, omgeving, consultatiebureau, kinderarts, meester of juf op school soms ook geen raad mee weet. Het is goed mogelijk dat er zich dan …