Trauma

Verwerking van trauma en nare ervaringen.

Trauma

Verwerking van trauma en nare ervaringen.

Wanneer is iets een trauma

Stressreactie op buitengewone gebeurtenissen zijn normaal en behoeven niet altijd tot een trauma te leiden. Je spreekt pas van een trauma als je klachten blijft houden na een bepaalde gebeurtenis, dat kan zelfs na een paar jaar zijn.

Klachten als  situaties vermijden, nachtmerries , last hebben van herbelevingen, je snel bedreigd voelen, meer prikkelingen hebben, jezelf terugtrekken en/of angstig zijn op momenten dat er geen reden toe is zijn signalen van trauma.

Hoe werkt trauma in het lijf?

Je blijft alert, in je overlevingsmodus.  Je hebt een gebeurtenis die je hebt meegemaakt niet (goed) verwerkt. De emotionele lading van de situatie blijft hangen in je emotionele brein. Geen correcte opslag naar het lange termijn geheugen. Je draait rondjes met je negatieve gedachten. Je kan jezelf niet meer uit zetten. Er worden continue stress hormonen aangemaakt,  je lijf reageert alsof er gevaar is.  Het brein en het lijf plakken, in een soort vergelijkbare situatie als toen,  op de signalen van je zintuigen het label 'er is gevaar', waardoor je niet meer realistisch reageert. En dat je dan zo heftig reageert, tja...daar vind je dan ook weer iets van (zelfoordeel), waardoor je in een vicieuze cirkel komt en blijft.

"Als je alleen je hoofd nodig hebt in het leven was je wel alleen als hoofd geboren."

"Door juist je hele lijf te gebruiken tijdens rouw, te handelen, te bewegen, gaat het stromen en wordt je lichaam je houvast, je steun in je rouwproces."

- Henriette Wiessenberg, Emerga

(ongezien) Jeugdtrauma 

Soms kan het zijn dat je overgevoelig bent voor bepaald gedrag van je partner (nu ja..wie niet?) , of van je leidinggevende (het ligt niet aan jou natuurlijk.....). Ondanks gesprekken en coaching blijft dat een pijnpunt,  je kan er niet echt 'de vinger op leggen' , je blijft er last van houden. Het kan dan heel goed zijn dat er dan een trauma in je jeugd is ontwikkeld in een minder drastische situatie. Als volwassene lijkt dat iets kleins, maar als kind wordt dat traumatisch ervaren.

Een nare opmerking van een buurjongetje, of je opa die een 'grapje' maakte te midden van andere familieleden. De impact is dan vaak dat je een negatief zelfbeeld ontwikkelt waardoor je als volwassene gevoelig reageert in bepaalde situaties  m.b.t. een relatie.

Ontdek het beste van jezelf

Maak een afspraak

Onze behandeling om trauma te verwerken

Veiligheid en vertrouwen zijn de twee sleutelwoorden. Er wordt op maat gewerkt, de behandeling is afhankelijk van de situatie , van jou als persoon en je draagkracht. De behandeling behelst een combinatie van lichaamswerk en/of EMDR en tools zoals onder andere EFT, ademhalingsoefeningen .

Belangrijk is dat in de sessies niet wordt gemanipuleerd. Manipulatie verhoogt namelijk het zelf beschermend vermogen. Wanneer je lichaam niet in staat is zichzelf te herstellen gaat het zich beschermen. En teveel bescherming geeft uiteindelijk blokkades. 
De sessies nodigen jou uit het beste van jezelf te ontdekken en vandaar uit te herstellen.

Van overleven naar leven

Weer contact maken met je liefdevolle kracht. Met je unieke authentieke ik. De energie weer kunnen geven aan de dingen die jij leuk vindt. 

Resultaat na de behandeling:

Je doorbreekt oude (zelfbeschermings)patronen en krijgt de zelfregie (weer) over je leven.