Lymfedrainage

Stimuleert lymfe afvoer voor een optimale celstofwisseling

Het lymfesysteem

De mens bestaat voor het overgrote deel uit een zeewaterachtige vloeistof. Een deel van dat vocht bevindt zich in en rondom de miljoenen cellen van ons lichaam, een ander deel  bevindt zich in het lymfatische systeem en in de bloedsomloop. Voor een optimale celstofwisseling is voortdurende verversing van de weefselvloeistof noodzakelijk.  Ongeveer 10% van de bloedvloeistof wordt afgevoerd en gefilterd via het lymfestelsel.
Het lymfestelsel begint “blind” – met een soort open eindjes – in de weefsels. Gaandeweg worden de aanvankelijk zeer fragiele vaatjes wat groter en steviger en bevatten zij ook kleppen die ervoor zorgen dat de lymfe niet terug kan stromen. Uiteindelijk komt alle lymfe terecht in het bloed, in de beide ondersleutelbeenaderen.
De lymfe wordt eerst gezuiverd voordat deze in het bloed terechtkomt. Dit gebeurt in de lymfeknopen waarvan de mens er ettelijke honderden bezit. In de lymfeknopen bevinden zich ook speciale afweercellen zoals B- en T-lymfocyten en macrofagen die ziekteverwekkers of lichaamsvreemde stoffen onschadelijk kunnen maken.

Een goed werkend lymfestelsel is dus essentieel voor een goede gezondheid! Manuele lymfedrainage kan in belangrijke mate bijdragen aan het goed (blijven) functioneren van dat lymfesysteem. 

Op 4 gebieden werkzaam  

De manuele lymfedrainage kent vier werkingsgebieden, te weten:

  • Vochtafvoering;
  • Ontspanning;
  • Pijndemping;
  • Immuniteitverbetering.

De bewegingen van de MLD worden door de cliënt/patiënt vrijwel altijd als aangenaam ervaren. Door de invloed van de bewegingen op het vegetatieve zenuwstelsel [parasympaticus] vallen sommige mensen tijdens een behandeling zelfs -bijna- in slaap!

Het lymfevatenstelsel is ingedeeld naar functie. 

1. Een oppervlakkig systeem dat de huid draineert.
2. Een dieper systeem dat lymfe uit de spieren, gewrichten, peesscheden en zenuwen afvoert.
3. Een orgaan specifiek systeem.

Ga voor een leuker leven!

Maak een afspraak

Hoe ziet een lymfedrainage behandeling eruit?

Met zachte, ritmische, pompende bewegingen van hand en duim wordt er ingewerkt op de huid en het direct daaronder liggende weefsel. Tijdens een lymfedrainage wordt iedere beweging 5-7 keer uitgevoerd om een maximaal effect te creëren op de lymfangionen. Ieder behandeltraject wordt 3 keer herhaald om er zeker van te zijn dat de kleppen zich minstens eenmaal geopend en weer gesloten hebben, en de vrij stroperige lymfe optimaal beweging is gebracht.

Ritme, tempo en herhalingen van de grepen vormen samen het zo kenmerkende -en daardoor afwijkende- bewegingspatroon van de MLD, door sommigen omschreven als monotoon, door anderen als een dans van de handen

Lymfedrainage versterkt je immuunsysteem

De lymfatische organen bevinden zich op plaatsen in het lichaam waar er meer gevaar bestaat dat ziekteverwekkers ons lichaam binnendringen. Belangrijk is dat alle afvalstoffen worden afgevoerd en dat wat niet lichaamseigen is (direct) wordt afgestoten.  

Lymfedrainage vanuit 3 technieken

Er wordt tevens gewerkt vanuit een unieke combinatie, te weten, de manuele lymfedrainage, de cranio techniek en vanuit de Total Body Reflex

Geschikt bij:

- Herstel na operaties 
- Bij kneuzingen 
- Na/bij (borst)kanker 
- Versterken immuunsysteem  
- Vermoeidheid 
- Burn-out
- Slaapstoornissen
- Tijdens en na stress periodes