EMDR - Traumaverwerking

Van overleven naar weer leven

Het verwerkingsproces

In je leven kunnen bepaalde gebeurtenissen soms diep ingrijpen en door de enorme impact daarvan komt het verwerkingsproces niet op gang. Dit heeft een negatieve invloed op je dagelijks functioneren.

Maar in vele gevallen is het soms ook niet altijd duidelijk waar sommige gemoedstoestanden (zoals bijv. angst, verdriet, woede, schaamte, unheimisch gevoel) vandaan komen.

De EMDR-therapie is dan een passende behandelmethode. Voor de verwerking van je trauma en/of om eerst de onderliggende oorzaak naar boven te halen om deze vervolgens te kunnen verwerken.
In de praktijk van Emerga combineren we EMDR in enkele gevallen ook met lichaamswerk. Door juist ook het lichaam erbij te betrekken werk je direct aan je fundament, je veiligheid  en je persoonlijke draagkracht. En zal de therapie beter indalen.

Wat is EMDR?

EMDR staat voor "Eye Movement Desensitization and Reprocessing" Letterlijk vertaald: 'door oogbeweging opnieuw beleven van ingrijpende gebeurtenissen en deze alsnog verwerken.' Typisch voor een trauma zijn de heftige emoties, levendige beelden en de fysieke reacties daarop. Deze herinneringen worden telkens weer geactiveerd in situaties die lijken op de situaties tijdens de traumatische gebeurtenis. Een bepaald geluid kan bijvoorbeeld jou weer terugbrengen naar dat nare moment, inclusief alle lichamelijke reacties van toen.

Een belangrijk aspect in EMDR is dat de cliënt bewust in het hier en nu is en tegelijkertijd van een afstand kijkt naar de traumatische ervaring. De cliënt is zich ervan bewust dat het trauma niet opnieuw plaatsvindt en dus niet herbeleefd wordt.

Bij kinderen die een beeld kunnen maken van de traumatische gebeurtenis wordt er oa gewerkt met tekeningen. Bij jongere kinderen of bij kinderen waar het trauma onbewust aanwezig is wordt er gewerkt met storytelling. De ouders moeten wel een 'rustig' brein hebben, zo niet, dan is het van belang dat zij eerst behandeld worden.

Wetenschappelijk aangetoond

In Nederland wordt deze behandelmethode bij volwassenen met succes toegepast sinds eind jaren negentig. Bij kinderen sinds begin tweeduizend. Inmiddels zijn er vele wetenschappelijke onderzoeken geweest die aangetoond hebben dat EMDR voor enkelvoudig tot meervoudig trauma uiterst effectief is.

Eén van de theoriën van de werking bij EMDR is de "REM -slaaphypothese' Normaliter gaat de verwerking van een (nare) ervaring via je hippocampus (het werkgeheugen) naar je neo cortex (je lange termijngeheugen). Het verwerken vindt grotendeels in de nacht plaats tijdens de REM slaap. Het lichaam is tijdens de REM slaap heel ontspannen, je ogen daarentegen bewegen dan heel snel van links naar rechts en van rechts naar links. Het verwerken kan beginnen.

Bij een ‘trauma’ heeft deze verwerking niet (goed) plaatsgevonden. Sommige gebeurtenissen hebben zo’n impact gehad, dat het brein niet in staat is om ze te verwerken. Die gebeurtenis en de emoties die het oproept, zitten als het ware nog vast in het limbische/emotionele brein. En elke keer als je in een soortgelijke situatie komt, wordt dat gevoel weer getriggerd.

Tijdens de EMDR wordt de REM slaap gesimuleerd. Je bent wel bij bewustzijn.

Ga voor een leuker leven!
Maak een afspraak

Hoe ziet een EMDR behandeling eruit?

Bij de EMDR behandeling wordt de onaangename gebeurtenis bewust teruggehaald, met alle beelden, gevoelens en lichamelijke sensaties die daarbij horen. Tegelijkertijd wordt er met het brein gewerkt, door: 1. met je ogen de vingers van de therapeut te volgen, 2. via een koptelefoon te luisteren naar tikjes in je linker of rechteroor, 3. afwisselend tikken op de hand en/of de knieën te voelen.

Door de focus tegelijkertijd op de herinnering en op de klikjes/oogbewegingen/tikjes knie te houden, verandert het beladen beeld. De herinnering wordt opnieuw in het brein opgeslagen, maar nu met minder tot geen emotionele lading. De herinnering kan dan vervolgens worden opgeslagen in het lange termijngeheugen. M.a.w. het is verwerkt.

Indien nodig werkt emerga tussen de EMDR sessies door met diverse vormen van lichaamstherapie, heel prettig als er ook somatische klachten zijn.

Reacties bij een behandeling

Reacties tijdens de behandeling:

"Het is alsof het beeld vervaagd"
"Het lijkt wel of het mij niet meer raakt"
"Ik voel mij rustiger als ik eraan terug denk"

Reacties na de behandeling:

Na afloop van een EMDR sessie kunnen de effecten nog even doorwerken. En dat is goed, het brein gaat namelijk aan het werk.

Je kan je erg energiek of juist erg moe voelen na een sessie. En in enkele gevallen kan je ervaren alsof je de regie kwijt bent, doordat er nieuwe gevoelens of beelden naar boven komen. Vaak is het dan een geruststelling om te weten dat dit in de regel niet langer dan twee - drie dagen aanhoudt. Daarna is er een nieuw evenwicht ontstaan. Weet dat dit bij het verwerkingsproces hoort.

Geschikt bij:

- PTTS
- Nare ervaring op medisch gebied
- Angst- en paniekaanvallen 
- Verslavingsproblemen
- Dwanggedachtes
- Woede-uitbarstingen
- Nachtmerries
- Zelfvertrouwen
- alle leeftijden